IZPITNE ENOTE in GRADIVA

SLOVENŠČINA (pisno in ustno)

PISNI del izpita je sestavljen iz 3 sklopov (90 min):

 • branje neumetnostnega besedila;
 • razčlenjevanje tega besedila;
 • pisanje oz. tvorjenje neumetnostnega besedila.

USTNI del izpita pa obsega:

 • zagovor pisnega dela;
 • pogovor o prebranem književnem besedilu
  – na podlagi odlomka na izpitnem listku (glej seznam književnih del)
  – ob književnem besedilu za domače branje (glej seznam)

Gradivo za SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST na zaključnem izpitu

Patricija Rudolf – slovenščina (pa3cija.rudolf@gmail.com)

IZDELEK ALI STORITEV Z ZAGOVOROM

 • Kandidat izbere naslov naloge s seznama naslovov seminarskih nalog in opravi konzultacije z mentorjem
 • Kandidat je dolžan voditi zbirno mapo izdelka ali storitve.
 • Seznam naslovov je objavljen na oglasni deski šole. Izbiro mora odobriti mentor.
 • Naloga mora biti izdelana v skladu z navodili za izdelavo IZDELKA ALI STORITVE
 • Kandidat odda nalogo najkasneje 14 dni pred začetkom izpitnega roka.
 • Potek zagovora:
  – kandidat predstavi svoje zaključno delo;
  – kandidat izpelje postopek prodaje izdelka/storitve, ki ga je obravnaval v zaključnem delu (igranje vlog).

* Dijaki, ki so uspešno sodelovali na Tekmovanju v tehniki prodaje, so v skladu s sklepom konference in sklepom Šolske komisije za zaključni izpit oproščeni prodajnega razgovora,  pred komisijo pa predstavijo svojo nalogo.

Mentorice za Izdelek oz storitev so:

Kandidati izberete temo svoje naloge s seznama tem, izberete pa tudi mentorico, pri kateri želite opravljati nalogo (vendar pa bo število nalog sorazmerno porazdeljeno med mentorici po načelu, kdo prej odda prijavo- glej Zbirna mapa).

PREDLOGI TEM ZA IZDELEK ALI STORITEV pri 2. izpitni enoti na zaključnem izpitu v programu trgovec

ZBIRNA MAPA za izdelek oz. storitev z zagovorom