KOLEDAR

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA ZA PROGRAM TRGOVEC V ŠOLSKEM LETU 2022/23

ZIMSKI ROK 2022 (13. 2. 2023 – 20. 2. 2023)

četrtek, 26. januar 2023Rok za pisno prijavoprijava na obrazcu 1,39 * https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=239   Dokazila o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najmanj 3  dni pred začetkom izpita.
petek, 27. januar 2023Rok za oddajo naloge pri izpitni enoti storitev oz. IzdelekKandidat mora imeti opravljene konzultacije z mentorjem, kar dokazuje urejena zbirna mapa, ki jo je potrebno predložiti poleg seminarske naloge
torek, 7. februar 2023Rok za pisno odjavo od zaključnega izpitaObrazec je dostopen na spletni strani ministrstva: https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1580
ponedeljek, 20. februar 2023Seznanitev kandidatov z uspehom na zaključnem izpitu 

Razpored izpitov v zimskem  izpitnem roku (13.  2. 2023 – 20.  2.  2023)
ponedeljek, 13. 2. 2023slovenščina (pisno)
od 14. 2. do 16. 2. 2023slovenščina – ustni del izpita; zagovor izdelka oz. storitve

Natančen razpored bo objavljen 3 dni pred začetkom izpitov.

SPOMLADANSKI ROK 2023 (6. 6. 2023 – 15. 6. 2023)

sreda, 10. maj 2023Rok za pisno prijavoprijava na obrazcu 1,39 * https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=239   Dokazila o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najmanj 3  dni pred začetkom izpita.
torek, 16. maj 2023Rok za oddajo naloge pri izpitni enoti storitev oz. IzdelekKandidat mora imeti opravljene konzultacije z mentorjem, kar dokazuje urejena zbirna mapa, ki jo je potrebno predložiti poleg seminarske naloge
petek, 2. junij 2023Rok za pisno odjavo od zaključnega izpitaObrazec je dostopen na spletni strani ministrstva: https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1580
četrtek, 15. junij 2023Seznanitev kandidatov z uspehom na zaključnem izpitu 

Razpored izpitov v spomladanskem izpitnem roku (6.  6. 2023 – 15.  6.  2023)
torek, 6. 6. 2023slovenščina (pisno)
od srede, 7. 6. 2023 do torka 13. 6. 2023slovenščina – ustni del izpita; zagovor izdelka oz. storitve

Natančen razpored bo objavljen 3 dni pred začetkom izpitov.

JJESENSKI ROK 2023 (23. 8. 2023 – 30. 8. 2023)

petek, 28. julij 2023Rok za pisno prijavoprijava na obrazcu 1,39 * https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=239   Dokazila o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najmanj 3  dni pred začetkom izpita.
četrtek, 17. avgust 2023Rok za oddajo naloge pri izpitni enoti storitev oz. izdelekKandidat mora imeti opravljene konzultacije z mentorjem, kar dokazuje urejena zbirna mapa, ki jo je potrebno predložiti poleg seminarske naloge
petek, 18. avgust 2023Rok za pisno odjavo od zaključnega izpitaObrazec je dostopen na spletni strani ministrstva: https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1580
sreda, 30. avgust 2023Seznanitev kandidatov z uspehom na zaključnem izpitu
Razpored izpitov v jesenskem izpitnem roku (23. 8. 2023 – 30. 8. 2023)
sreda, 23. 8. 2023slovenščina (pisno)
od četrtka, 24. 8. 2023 do ponedeljka 28. 8. 2023slovenščina –ustni del izpita; zagovor izdelka ozra. storitve

Razpored izpitnih enot na jesenskem roku

*obrazec kupite v papirnici ali ga prenesete s spletne strani šole ali na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=239