KOLEDAR

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA ZA PROGRAM TRGOVEC V ŠOLSKEM LETU 2023/24

ZIMSKI ROK 2023 (12. 2. 2024–20. 2.  2024)

četrtek, 25. januar 2024
Rok za pisno prijavoprijava na obrazcu 1,39 * https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=239   Dokazila o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najmanj 3  dni pred začetkom izpita.
petek, 26. januar 2024Rok za oddajo naloge pri izpitni enoti storitev oz. IzdelekKandidat mora imeti opravljene konzultacije z mentorjem, kar dokazuje urejena zbirna mapa, ki jo je potrebno predložiti poleg seminarske naloge
torek, 6. februar 2024Rok za pisno odjavo od zaključnega izpitaObrazec je dostopen na spletni strani ministrstva: https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1580
torek, 20. februar 2024Seznanitev kandidatov z uspehom na zaključnem izpitu 

Razpored izpitov v zimskem  izpitnem roku (12.  2. 2024–20.  2.  2024)
ponedeljek, 12. 2. 2024slovenščina (pisno)
od 13. 2. do 16. 2. 2024slovenščina – ustni del izpita; zagovor izdelka oz. storitve

Natančen razpored bo objavljen 3 dni pred začetkom izpitov.

SPOMLADANSKI ROK 2024 (4. 6. 2024–14. 6. 2024):

petek, 10. maj 2024Rok za pisno prijavoprijava na obrazcu 1,39 * https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=239   Dokazila o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najmanj 3  dni pred začetkom izpita.
četrtek, 16. maj 2024Rok za oddajo naloge pri izpitni enoti storitev oz. IzdelekKandidat mora imeti opravljene konzultacije z mentorjem, kar dokazuje urejena zbirna mapa, ki jo je potrebno predložiti poleg seminarske naloge
petek, 31. maj 2024Rok za pisno odjavo od zaključnega izpitaObrazec je dostopen na spletni strani ministrstva: https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1580
četrtek, 13. junij 2024Seznanitev kandidatov z uspehom na zaključnem izpitu 

Razpored izpitov v spomladanskem izpitnem roku (4.  6. 2024–14.  6.  2024)
torek, 4. 6. 2024slovenščina (pisno)
od srede, 5. 6. 2024 do torka 11. 6. 2024slovenščina – ustni del izpita; zagovor izdelka oz. storitve

Natančen razpored bo objavljen 3 dni pred začetkom izpitov.

JESENSKI ROK 2024  (21. 8. 2024–28. 8. 2024)

petek, 31. julij 2024Rok za pisno prijavoprijava na obrazcu 1,39 * https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=239   Dokazila o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najmanj 3  dni pred začetkom izpita.
sreda, 14. avgust 2024Rok za oddajo naloge pri izpitni enoti storitev oz. izdelekKandidat mora imeti opravljene konzultacije z mentorjem, kar dokazuje urejena zbirna mapa, ki jo je potrebno predložiti poleg seminarske naloge
petek, 16. avgust 2024Rok za pisno odjavo od zaključnega izpitaObrazec je dostopen na spletni strani ministrstva: https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1580
sreda, 28. avgust 2024Seznanitev kandidatov z uspehom na zaključnem izpitu
Razpored izpitov v jesenskem izpitnem roku (21. 8. 2024–28. 8. 2024)
sreda, 21. 8. 2024slovenščina (pisno)
Od četrtka, 22. 8. 2024, do ponedeljka 26. 8. 2024slovenščina –ustni del izpita; zagovor izdelka ozra. storitve

*obrazec kupite v papirnici ali ga prenesete s spletne strani šole ali na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=239