PRIJAVA IN ODJAVA

  • Izpolnite obrazec 1,39, ki ga kupite v papirnici ali ga najdete na povezavi PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU.
  • V tajništvu pustite tudi svoje kontaktne podatke (št. telefona, na kateri ste dosegljivi)
  • Prijavo oddate 30 dni pred začetkom posameznega izpitnega roka (glej zimski, spomladanski, jesenski rok) v tajništvu šole v času uradnih ur oz. jo pošljete po pošti.
  • Izjemoma se je možno prijaviti k zaključnemu izpitu tudi 3 dni pred začetkom roka, vendar morajo za to obstajati utemeljeni razlogi. V tem primeru kandidat na šolsko komisijo za ZI naslovi pisno vlogo za prijavo in priloži dokazila o utemeljenosti razlogov za kasnejšo prijavo.
  • Odjavite se lahko z izpolnjenim obrazcem ODJAVA OD ZAKLJUČNEGA IZPITA, ki jo je potrebno predložiti najkasneje 3 dni pred začetkom izpitnega roka.